Home > Contact-Us
Contact-Us


XWIFI TECHNOLOGY CO,.LTD.

Address :Beijing Zhongguancun Office, Beijing, China/Hong Kong

SALES DEPARTMENT

Ning_Yao

Sales Manager

Email:

ning_yao@xwifi.com

Whatsapp:

+86 15110460418

Xpeng_z

Sales Manager

Email:

xpeng_z@xwifi.com

Whats app:

+86 15107161201

Info

Sales Manager

Email:

info@xwifi.com

Whats app:

+86 18813031342

Kevin

Sales Manager

Email:

kevin@xwifi.com

Whats app:

+86 13520105047

Face

Sales Manager

Email:

face@xwifi.com

Whats app:

Ben

Sales Manager

Email:

ben@xwifi.com

Whats app:


Technical support: tech@XWIFI.com

Print this entry